Formularz kontaktowy - Drzwi

Nazwa Klienta:
Ulica:
Kod pocztowy / *Miejscowość:
Inwestycja:
*E-mail:
*Tel.:


drzwi

szerokość otworu:
wysokość otworu w stanie surowym:
wysokość otworu od poziomu zero
(liczona od posadzki):
grubość muru przed otynkowaniem
(przed wykończeniem):
grubość muru po tynkowaniu
(po wykończeniu):
rodzaj muru:
*kierunek otwierania drzwi
Rysunek lub zdjęcie:
Rysunek lub zdjęcie:

Wiadomość do sprzedawcy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez firmę „ASTON BDN Sp. z.o.o”. z siedzibą pod adresem:
ul. Grunwaldzka 517 D, 62-064 Plewiska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000361192, NIP: 7773172072, REGON: 301491143