Mostki przeładunkowe

Proste w obsłudze i niedrogie mostki przeładunkowe mają zastosowanie w stacjach przeładunkowych, w których różnica wysokości między rampą a platformą ładunkową pojazdu jest niewielka.

Mostki można montować zarówno w specjalnych zagłębieniach w posadzce hali lub na zewnątrz, przed otworem bramowym. Często mają zastosowanie przy bocznym rozładunku i załadunku samochodów ciężarowych i wagonów kolejowych. Dostępne są wersje stacjonarne jak i przesuwane na boki.

Mechaniczny mostek przeładunkowy MLS

Montaż w zagłębieniu przygotowanym w posadzce hali. Mostek można szybko i prosto przyspawać.

 

Mechaniczna rampa MRS V z pionowymi konsolami, MRS H z horyzontalnymi.

Montaż na zewnątrz hali, do wyboru z zastosowaniem poziomych lub pionowych konsol odbojowych.

Parametry techniczne MLS; MRS

Nośność znamionowa:
45 kN do szerokości 1500mm
60 kN od szerokości 1750mm

Zakres roboczy
przy maks. nachyleniu 12,5% (ok. 7˚)wg PN EN 1398:
powyżej poziomu platformy 68mm,
poniżej poziomu platformy 106mm

Długość rampy
ok. 735 mm
Mechaniczne rampy przeładunkowe MLS i MRS spełniają normy PN EN 1398 w zakresie bezpieczeństwa.
Szczegółowe informacje znajdują się w prospektach.